De gebruikelijke visie op het hoefmechanisme gaat meestal niet verder dan dat er enige bewegelijkheid in de hoefwand bestaat, welke veroorzaakt wordt door de belasting als gevolg van de beweging van het paard: (belast, zal de hoefwand zich naar buiten bewegen, waarna het hoefbeen iets in de hoefschoen zal zakken. onbelast, vernauwd de voet weer)

Bij het A.V. Bekappen wordt echter rekening gehouden met het werkelijke hoefmechanisme,

Om inzicht te geven in de interne strukturen die te samen in de verdeling van de krachten en pompwerking van de voet voorzien volgen nu enkele fotoseries.

Dit is een gekookt hoefbeen wat zelfs na deze mishandeling nog perfect hoefmechanisme laat zien. In de beweging is het duidelijk dat de hoefbeen-takken zich eerst naar buiten drukken en vervolgens het gewrichtskapsel de zoolboog iets vervlakt.

Hier wordt de hoef via het kroonbeen belast (Het kroonbeen kan mee naar achteren roteren, zoals de normale beweging in het been). Het meest bijzondere aan de foto’s is dat bij deze geprepareerde hoef de zool en de straal het enige zijn wat de ondergrond raakt, en deze hoef toch een volledig werkend hoefmechanisme laat zien.

In de anatomie / fysiologie wordt er vanuit gegaan dat het skelet een semi starre constructie is waaraan via pezen de spieren en organen zijn opgehangen. Hierbij wordt gesteld dat het botweefsel in volgroeide fase een beperkte elasticiteit bezit, en een redelijke spanning kan verdragen zonder te versplinteren. Dit is in voor vrijwel alle botten in het lichaam waar, maar zoals altijd zijn ook hierop uitzonderingen.

Onder andere aan de vorm van het hoefbeen (piramide/kegel) en de plaatsing van het gewrichtskapsel zouden we al kunnen afleiden dat hier veel kracht omgezet wordt.

Het hoefbeen is het enige bot in het lichaam dat geen botvlies (periost) heeft, maar in plaats daarvan een lederhuid. welke ondermeer verantwoordelijk is voor het aanmaken van zoolhoorn, vleeslamellen en het hoorn voor de wittelijn (waterline). In deze lederhuid bevindt zich een uitgebreid netwerk van bloedvaten en zenuwtakken. Het bloedvatenstelsel word met elke stap uitgeperst en weer opnieuw met bloed gevuld. Door middel van dit pompmechanisme wordt de bloed circulatie van voet en been verzorgd. (celmetabolisme in hoeven en benen)

Met voorgaande beelden wordt enige inzage op de beweging van het hoefbeen gegeven. In een fotoserie is heel duidelijk het roteren van de hoefbeentakken te zien, als we ons hierbij zouden voorstellen dat de hoefwand dragend is, zou een gevolg van deze beweging zijn dat hoe sterker de belasting des te zwakker de constructie.(mechanica).( de standaard visie is hiermee ontkracht)

Als we echter naar het zooloppervlak van het hoefbeen kijken zien we hier een parabool veer, een eigenschap van dit soort constructies is, hoe groter de kracht, des te groter de weerstand (progressieve opbouw). Een logisch redenatie aan de hand hiervan is dat de zool aan de randen meedragend moet zijn, en de zool de concaviteit van het hoefbeen dient te imiteren (niet meer, niet minder) om zodoende deze veerbeweging niet te hinderen. Dit is één van de aandachtspunten van het anatomisch verantwoord bekappen®

 

(Foto’s©Marco Krul)