Na het voltooien van mijn opleiding als hoefverzorgingsspecialist, ben ik uiterst gemotiveerd aan de slag gegaan. De resultaten bij de paarden waren echter nogal wisselend. Wat ik had geleerd strookte blijkbaar niet geheel met de werkelijkheid. Na een gedegen onderzoek kwam ik tot nieuwe bevindingen. Het onderzoek wees uit dat het op de juiste manier kunnen en willen belasten van voet en been cruciaal is. Vanuit dit uitgangspunt is de Anatomisch Verantwoorde Bekapping ontstaan. Direct al na het toepassen van mijn nieuwe manier van bekappen, werd het duidelijk dat deze nieuwe vorm veel sneller herstel van de hoef gaf.

Om dit resultaat te bereiken was het nodig de anatomie van de hoef en het been tot in detail te begrijpen. In het onderzoek is onder meer gebleken dat verschillende delen in de opbouw van de voet niet dienen voor hetgeen tot nu toe word aangenomen. Zo is onder meer aan de hoefwand een veel te grote rol toebedeeld door deze draagrand te noemen. Hierdoor is het idee ontstaan dat het geheel hierop zou rusten (aan hangen). In werkelijkheid draagt de wand slechts een klein gedeelte van de belasting en komt het grootste gedeelte van de belasting op de zool.

Evenals het idee dat de lamellen-structuur als een soort flexibele verbinding het hoefmechanisme van de hoefwand mogelijk maakt berust op aanname van de waarschijnlijke functie. Het hoefmechanisme vind echter plaats door middel van het samenspel tussen hoefbeen, straalbeen en het kroonbeen. De flexibele verbinding van hoefbeen en hoefwand d.m.v. lamellen speelt echter wel een grote rol in de doorbloeding van de voet (diafragma-pompmechanisme).

Door deze nieuwe bevindingen en dus opnieuw te bekijken hoe de biomechanische mogelijkheden benut dienen te worden, ontstond een hoeftrim die in een optimale en bij het paard behorende hoefstand resulteert.

Om de trim naar het huidige niveau te kunnen optimaliseren was het van belang om zekerheid te verkrijgen betreffende de functionaliteit van de verschillende weefsels. Een gedegen onderzoek wees uit dat het op de juiste manier kunnen en willen belasten van voet en been cruciaal is. Hierop volgend is de Anatomisch Verantwoorde Bekapping® ontstaan.